Viktig info om årsfesten 20.11

Välkommen på Ekegolfs årsfest lördagen den 20 november klockan 18 på Svenska klubben. Pris för medlemmar 40 euro, icke-medlemmar 50 euro. Vänligen betala årsfestavgiften till Eke Golf rf senast den 19.11, kontonummer: FI58 5549 6620 0376 91, och skriv ditt namn i meddelande rutan. I priset ingår mat, musik och program. Egen dricka får medtagas.

Anmäl dig senast den 14.11 via WhatsApp eller sms till Pia tel. 050 541 2164 eller till Marika tel. 050 303 9014.

Välkommen!

Styrelsen