Banorna

18 h banan: Öppen
Par 3 banan: Öppen
Range: Öppen 
Putting Green: Öppen
Chipping Greens: Öppna
Kärror: Tillgängliga
Golfbilar: Tillgängliga