Information

Informationskommitténs verksamhet 2022

- Informationskommittén sköter såväl bolagets som föreningens informationsärenden.
- Till kommittén hör representanter för bolaget, föreningen och caddiemasteriet, samt en utomstående underleverantör.
- Uppdaterar aktivt hemsidan och Facebook för att säkerställa information till alla intresserade golfare.

Informationskommittén 2022 består av

Marina Holmberg (ordförande)

Marika Lindholm

Mikaela Rehnström

Johan Törnqvist