Kommittéer

Föreningens kontaktpersoner i kommittéerna:
Tävlingskommittén                   Kirsti Lounamaa
Informationskommittén             Marina Holmberg
Marknadsföringskommittén      Henrik Sarajas
Seniorkommittén                      Krister Lahtivuori
Damkommittén                         Marika Lindholm
Juniorkommittén                       Timo Kapanen
Klubbkommittén                        Pia Westerlunf