Vaalikokous 30.11.2022 klo.17.00

Vaalikokouskutsu

 

Eke Golf ry:n jäsenet kutsutaan vaalikokoukseen, joka sääntöjen mukaan tulee pitää loka-marraskuussa. Hallitus on päättänyt pitää vaalikokouksen 30.11.2022 klo 17.00 klubitalolla. Esityslista

 

  1. Kokouksen avaus
  2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta, lisäksi kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan
  4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
  5. Vuoden 2023 toimintasuunitelman ja talousarvion hyväksyminen sekä liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen.
  6. Hallituksen puheenjohtajan sekä erovuoroisten hallituksen jäsenten valinta.
  7. Tilintarkastajan tai kahden tilintarkastajan valinta sekä hänen/heidän varamiehet.
  8. Käsitellään muita kokouskutsussa mainittuja asioita
  9. Kokousen päättäminenTammisaaressa 18.11.2022

 

Eke Golf ry

Hallitus